Защо ще гласувам

В конкурса могат да участват студенти от Софийски университет "Св.Кл.Охридски" със собствено есе в рамките на 2-4 страници.

Критериите за оценяване на вашите есета ще бъдат: съдържание (като то ще бъде разделено на две категории: значимост на темата и оригиналност на подхода към нея), структура и стил на езика

Вашите есета ще се обеняват от авторитетно жури, в чийто състав са включени преподаватели от Философски факултет към Софийски университет "Св.Кл.Охрисдки": доц. Борис Попиванов, проф. Николай Найденов, гл.ас. д-р Димитър Ганев.

В края на вашето есе трябва да напишете вашите три имена, факултет, специалност и вашия номер за контакт.

Първите три най-добри есета ще получат парична награда:

І-во място - 150 лева
ІІ-ро място - 100 лева
ІІІ-то място - 50 лева

 

Можете да изпращате вашите есета от 01.03.2021 до 21.03.2021 г. като попълните Google формуляра по-долу: 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

от 22.03.2021г. до 26.03.2021 г.: оценяване на есетата

от 29.03.2021г. до 02.04.2021 г.: награждане


Студентски клуб на политолога

Към Facebook страницата