Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базите данни Oxford ScholarshipOnline и University PressScholarshipOnline

В периода 04.03.-31.05.2021г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базите данни Oxford ScholarshipOnline и University PressScholarshipOnline.

Базата Oxford ScholarshipOnline  е мултидисциплинарна база от данни с академични издания, публикувани от издателството на Офксфордския университет. Базата можете да използвате на адрес  https://www.oxfordscholarship.com/

Базата University PressScholarshipOnline е мултидисциплинарна база от данни с академични издания от над 25 университетски издателства на водещи университет вкл. Станфорд, Принстън, Йеил и др. Базата можете да използвате на адрес https://www.universitypressscholarship.com/