Предварителна регистрация за магистърския прием на Философски факултет

Започваме подготовката на кампанията по прием на магистри във Философски факултет.

Част от данните все още не са налични, но вече можете да се запознаете с условията за прием в програмите и да направите предварителна регистрация, за да Ви уведомим, когато стартираме приемането на документи.

http://ma.su-phls.info/ - сайт на магистърския прием на ФФ

http://ma.su-phls.info/?page_id=1215 - регистрационна форма