Философски факултет на СУ търси да назначи инспектор учебна дейност

Изисквания към кандидата:

  • Образование: висше - магистър или бакалавър
  • добра компютърна грамотност
  • владеене на английски език е предимство
  • професионален опит в административни структури е предимство
  • комуникативни умения
  • умение за работа в екип

 

Кратка професионална автобиография в европейски формат  се подава на ел. поща: npivanova@phls.uni-sofia.bg

Срок за кандидатстване: 30 октомври  2021 г.