Заповед на декана на Философски факултет

ЗАПОВЕД № 62
София, 20.10.2021 г.
 
В изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването за актуалните противоепидемични мерки
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.     Считано от 21.10.2021 г. до 30.11.2021 г. се преустановява присъственият учебен процес във Философски факултет, тъй като не виждаме възможност за въвеждане на тотален контрол върху преподавателите и особено върху студентите по отношение на наличието на т.нар. „Зелен сертификат“.
2.      Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер, освен ако не отговарят на изискванията на т. 31 от заповедта на Министъра (а именно: наличие на т. нар. „зелен сертификат“ както за организаторите и обслужващите лица, така и за всички участници, както и създаване на организация за допускане в обекта/събитието само на отговарящите на изискванията лица).
3.     Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други подобни прояви в трудови колективи (т. 3) освен ако не отговарят на изискванията на т. 31 (виж по-горе).
 
Проф.д.пс.н. Соня Карабельова,

 

Декан на Философски факултетВ изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на
здравеопазването за актуалните противоепидемични мерки
НАРЕЖДАМ:
1. Считано от 21.10.2021 г. до 30.11.2021 г. се преустановява
присъственият учебен процес във Философски факултет, тъй
като не виждаме възможност за въвеждане на тотален контрол
върху преподавателите и особено върху студентите по отношение
на наличието на т.нар. „Зелен сертификат“.
2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси,
изпити и други мероприятия с такъв характер, освен ако не
отговарят на изискванията на т. 31 от заповедта на Министъра (а
именно: наличие на т. нар. „зелен сертификат“ както за
организаторите и обслужващите лица, така и за всички участници,
както и създаване на организация за допускане в
обекта/събитието само на отговарящите на изискванията лица).
3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други
подобни прояви в трудови колективи (т. 3) освен ако не отговарят
на изискванията на т. 31 (виж по-горе).
Копие от настоящата заповед (заедно със заповед № РД-01-
856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването) да се сведе до
знанието на всички преподаватели, студенти и служители от Философски
факултет за сведение и изпълнение.В изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на
здравеопазването за актуалните противоепидемични мерки
НАРЕЖДАМ:
1. Считано от 21.10.2021 г. до 30.11.2021 г. се преустановява
присъственият учебен процес във Философски факултет, тъй
като не виждаме възможност за въвеждане на тотален контрол
върху преподавателите и особено върху студентите по отношение
на наличието на т.нар. „Зелен сертификат“.
2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси,
изпити и други мероприятия с такъв характер, освен ако не
отговарят на изискванията на т. 31 от заповедта на Министъра (а
именно: наличие на т. нар. „зелен сертификат“ както за
организаторите и обслужващите лица, така и за всички участници,
както и създаване на организация за допускане в
обекта/събитието само на отговарящите на изискванията лица).
3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други
подобни прояви в трудови колективи (т. 3) освен ако не отговарят
на изискванията на т. 31 (виж по-горе).
Копие от настоящата заповед (заедно със заповед № РД-01-
856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването) да се сведе до
знанието на всички преподаватели, студенти и служители от Философски
факултет за сведение и изпълнение.