На вниманието на абсолвентите на Философски факултет

Уважаеми абсолвенти, 

Ръководството на Философски факултет имаше желание да отдаде заслуженото внимание на  този важен за вас ден, в който тържествено получавате дипломите си за завършена бакалавърска или магистърска степен. Поради епидемичната обстановка смятаме, че по-добрият вариант е да отложим това събитие за по-късен период (м. май 2022 г.). 

Ако е крайно необходимо да получите дипломата си по-рано от посочения по-горе срок, моля свържете се с инспектора студенти, който ви е обслужвал по време на обучението. 

Валентина Козарска  kozarska@phls.uni-sofia.bg  

Милана Недялкова  milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg  

Людмила Петрова  petrova@phls.uni-sofia.bg  

 

С пожелание за здраве, успешен старт в кариерата и дръзновение за нови начинания! 

проф.д.пс.н. Соня Карабельова, 

Декан на Философски факултет