Преподавателски мобилности по договорите по програма Еразъм + КД107

Уважаеми, колеги. 

Във връзка с изпълнението на преподавателските мобилности по договорите по програма Еразъм+ КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави“ за 2021-2022 г. е обявен конкурс за подбор. 

За ФФ е обявено едно място за подбор на преподавател за мобилност с цел преподаване за университета в Сау Пауло, Бразилия (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2021/10/FF_KA107_staff_2021_2022.pdf) . Подробна информация за конкурса и документите може да бъде открита на линк https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/10/28/ka107-staff-2021-2022/ 

Срокът за кандидатстване е много кратък – 18.11.2021 г., 17,30 ч. на имейл адрес:  erasmus@admin.uni-sofia.bg