Учебните занимания във ФФ

Философски факултет информира всички свои студенти за следното решение, взето на Факултетен съвет №4/09.11.2021 г., за начина на протичане на учебния процес във Факултета:

  1. До началото на летния семестър на учебната 2021/2022 година занятията да продължат под формата на синхронно обучение в електронна среда.
  2. От началото на летния семестър да преминем към присъствено обучение в условията на „зелен сертификат“ . 
  3. Ако сегашната ситуация, както и официалните решения на държавата се променят драстично, Философски факултет ще преоцени позицията си.