Конкурс за стипендията Victoria Voutetakis

Американският университет във Вашингтон обявява конкурс за стипендията Victoria Voutetakis за обмен на студенти между САЩ и България. Успешно спечелилият наградата студент ще има възможност за едногодишна специализация в Департамента по политически науки на Американския университет във Вашингтон. Стипендията покрива пътни разходи, настаняване, месечна издръжка, здравна осигуровка и останалата част от разходите. Университетът ще спонсорира и студентска виза в режим J1.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са студенти в специалност "Политология" на Софийския Университет.
  • Да сте студент в 3 курс, бакалавърска степен с успешно положени изпити от предходните две години
  • Да имат научни интереси в областта на Американската политика и политическа система.
  • Да имате среден успех от завършените дотук години минимум мн. добър 5.00.
  • Документ за перфектно владеене на английски език (minimum 85 IBT and at least 20 on each subsection; Minimum 6.5 IELTS and at least 6.0 on each subsection; or Minimum 115 Duolingo and at least 105 on each subscore)

Повече информация за програмата можете да откриете ТУК►
Подаване на документи: от 15.12.2021 до 01.02.2022
При нтерес към специализацията се свържете с гл.ас. д-р Искрен Иванов (i_ivanov@phls.uni-sofia.bg


Публикувано на: 24.11.2021