Записване за избираеми дисциплини за летен семестър на учебната 2021/22

Избор на дисциплини за летен семестър на учебната 2021/22

Кампанията за избор на дисциплини за летен семестър на учебната 2021/22 г. започва на 01.12.2021 г. и ще завърши на 12.12.2021 г. В периода 13.12 - 17.12.2021 студентите са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ - там ще получат съобщение от администратор, в случай че някоя от избираемите дисциплини не стартира и ще получат указания как да я заменят с друга.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/. Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС “бакалавър“, редовна форма на обучение.

*Студентите в магистърските програми на факултета би следвало да получат съобщение от координаторите на програми за начина, по който ще избират. В най-общия случай това също ще се случи през СУСИ.

Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи отговорност за съответните последствия.

От началото на летния семестър до 4 март 2022 г. студентите могат да отписват дисциплини и да ги заменят с други. За целта подават заявление в отдел Студенти.  Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината. 

Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок няма да се приемат.

Допълнителни указания:

По време на срока за записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

  • да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg;
  • да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  • да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  • да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”.
  • от появилите се избираеми дисциплини да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса Записана. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в колоната "Статус" се отразява избраният статус.
  • Молим да спазвате стриктно указанията на инспектора на Вашата специалност какви дисциплини можете да запишете. Веднъж записани, избираемите дисциплини стават задължителни, затова е нужно да прецените внимателно дали да запишете повече от необходимия брой дисциплини.

Внимание! Първоначално (по подразбиране) е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”. Ако желаете да запишете други дисциплини, различни от показаните за текущия за Вас семестър, или когато искате да запишете дисциплини, които се предлагат за друг курс на същата специалност, различен от текущия за вас, следва да изберете радиобутона на опцията "Само тези към моя учебен план – останали" (за дисциплини, които се предлагат за други специалности, трябва да изберете радиобутона "Само тези извън моя учебен план") и да извършите посочените по-горе стъпки.

Внимание! Ако дисциплината е с ограничение на броя на студентите: До момента, в който броят на студентите в дисциплина със статус Записана не е достигнал ограничението, избирането на дисциплината няма особености. След като лимитът се достигне, в колоната "Бележки" ще се вижда съобщение "Изчерпан лимит. „Записване в опашка". Всеки следващ студент, който избира дисциплината със статус Записана ще бъде записан в опашка на чакащите, като в колоната "Статус" ще получи съобщение, че е записан в опашка, кой пореден номер е в нея и датата и часа на записване. При отписване на студент, който е бил със статус Записан, първият в опашката автоматично се записва (останалите записани в опашката ще виждат новия си пореден номер в нея). При такава ситуация, записаният студент получава съобщение "Записан сте за избираема дисциплина ....... поради освободено място". Ако студент остане в опашката за чакащи до края на кампанията за избор, той няма да е записан за дисциплината. Това налага към края на кампанията да вземе решение да се отпише от дисциплината, за която е записан в опашка на чакащите и да избере друга дисциплина.

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Зорница Ангелова: zangelova@phls.uni-sofia.bg и Ваня Йосифова: v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

За по-бързо решаване на проблема, молим да изпращайте своите имейли до двете едновременно и задължително да посочвате трите си имена, специалност и факултетен номер. Препоръчително е да укажете и какъв проблем имате при употребата на системата.