Обмен на студенти и преподаватели през академичната 2021/2022 г. по Програма CEEPUS

Проект CZ-0029-17-2122 "Идеята за Европа в европейската култура, история и политика" за обмен на студенти и преподаватели обявява възможност за обмен. Кандидатстването на желаещите се извършва на интернет страницата на програма CEEPUS https://www.ceepus.info

Приемащите университети партньори по програмата са:

  • Палацки университет, Оломоуц, Чехия
  • Католически университет "Петер Пазмани", Будапеща, Унгария
  • Ягелонски университет, Краков, Полша
  • Университет Шкодра, Албания
  • Виенски университет, Австрия
  • Университет "Матей Бел", Банска Бистрица, Словакия

Студенти от бакалавърски и магистръски програми и докторанти могат да кандидатстват за период от 1 до 3 месеца.

Повече за проекта: https://www.ceepus.info/nw/0029-2122