Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., летен семестър

Студентите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение, заплащат определените такси за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – до 28.02.2022 г.

Таксите за обучение за летен семестър на учебната 2021/ 2022 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

Чрез СУСИ

Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента и без да е необходимо изпращането на копие от платежния документ на инспектора. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде активна в интервала 04.01.-28.02.2022 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. 

Заплащане на таксата през СУСИ става като:

 • Влезте в СУСИ и в главното меню изберете „Такси“
 • В случай че намирате неточност в основанието за изчисляване на таксата и нейния размер, трябва да пишете на администраторите на СУСИ за Философски факултет.
 • Ако всичко е наред, след като прочетете внимателно текста в червено, отбележете полето „Запознат съм с горната информация и желая да платя чрез ePay“
 • На екрана ще се появи бутон за генериране на заявка към ePay, чрез която може да се плати онлайн или на каса на EasyPay.
 • При натискане на бутона „Генериране на заявка към ePay“ се генерира заявка за плащане, като информация за нея се извежда на екрана. Връзката (линкът) в зеленото каре (или в карето с информация за заявката в долната част на екрана) зарежда нов прозорец със страница от сайта на ePay.

Забележка 1. В браузъра Ви трябва да са разрешени изскачащи прозорци или да разрешите само съответния прозорец.

Забележка 2. Същата страница от сайта на ePay може да бъде заредена и в по-късен момент/следваща сесия в СУСИ, като се използва връзката в карето с информация за заявката в долната част на екрана, която остава налична в СУСИ.

 • На страницата от сайта на ePay се вижда номерът на фактурата, която е генерирана, както и сумата, която трябва да бъде платена. При това отдолу е избран раздел "През Интернет". 
 •  За онлайн плащане последвайте инструкциите в този раздел. Необходима е предварително направена регистрация в ePay с микросметка или банкова карта.
 • За плащане на каса на EasyPay изберете раздела вдясно - "В брой на каса" - там в червено е изписан код за плащане, с който можете да платите на всяка каса на EasyPay. При плащане на каса задължително посочете този код и „Философски факултет“ като основание за плащане.
 • Ако плащането не бъде извършено в рамките на 30 календарни дни, ePay анулира заявката, като тя остава да се вижда в СУСИ. При това за студента не остава никакъв ангажимент, но той няма и възможност за плащане на тази такса през ePay.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Подробна информация

Ако таксата е платена чрез ePay/EasyPay без да бъде използван генерираният от системата код за плащане и не виждат отразено плащане в системата, студентите трябва да изпратят копие от платежния документ на съответния инспектор в отдел Студенти

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg и Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg

 

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление – за всички студенти IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:

 • Трите имена ( на обучаващия се)
 • ЕГН (на обучаващия се)
 • Философски факултет
 • факултетен номер

Копие от платежния документ се изпраща по имейл на съответния инспектор в отдел Студенти. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.) или в друг срок, посочен от инспектора

 

През ePay/EasyPay по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски“

При това плащане задължително се вписват:

 • Трите имена ( на обучаващия се)
 • ЕГН (на обучаващия се)
 • Философски факултет
 • факултетен номер

Копие от платежния документ се изпраща по имейл на съответния инспектор в отдел Студенти. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.) или в друг срок, посочен от инспектора.