Прием на студенти в ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2021/22

Философски факултет обявява прием на студенти в ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2021/22 за следните магистърски програми:

  • Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти), задочно платено обучение
  • Библиотечно-информационни технологии, задочно платено обучение
  • Реторика, редовно обучение държавна субсидия и платено обучение за специалисти и неспециалисти
  • Реторика, задочно платено обучение, за специалисти и неспециалисти
  • Политически патологии на глобалния свят (на английски език), дистанционно платено обучение
  • Философия с преподаване на английски език, редовно обучение, държавна субсидия и платено обучение
  • Философия с преподаване на английски език, задочно платено обучение
  • Европейска интеграция и дипломация на ЕС, редовно платено обучение

Повече информация и електронно подаване на документи на адрес http://ma.su-phls.info. Краен срок за подаване на документи - 31.01.2022 г.