Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2022/2023 учебна година.