Прием на магистри за учебната 2022/23

Приемът се осъществява електронно на адрес: https://ma.su-phls.info/

Техническа помощ при регистрацията: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Срокове за кампанията по прием на магистри:

Прием на документи: от 04.07.2022 г. до 07.09.2022 г.

Провеждане на изпити: 09-13 септември 2022 г.

Втори етап на регистрация за магистърски програми в платена форма, за които се кандидатства по документи – 09.09.2022 г. – 21.09.2022 г. !!! В тези програми се кандидатства и от 04.07 до 07.09 2022 г. – порепоръчително е да го направите тогава, приемането и записването Ви ще станат по-рано.

Ректорска заповед за първо класиране се очаква на: 27.09.2022 г.

Записване на приети на първо класиране (държавна субсидия и платена форма на обучение): 28, 29 и 30 септември 2022 г.

Ректорска заповед за второ класиране се очаква на: 11.10.2022 г.

Записване на приетите на второ класиране (платена форма на обучение и незаети места за държавни субсидии): 12, 13 и 14 октомври 2022 г.

Магистърски програми, за които е обявен прием за учебната 2022/23:

Психология

Културология

Европеистика

Социология

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Библиотечно-информационни науки

Политология

Философия