Предстоящи ремонтни дейности в сградата на бл. 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Информираме ви, че в периода 26 юли – 10 август 2022 г. ще се извършват ремонтни дейности – подмяна на подовите настилки на стълбищата и достъпът до сградата на бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125, ще бъде максимално ограничен.  

Кабинетите и залите в блока няма да могат да се ползват. 

Моля, имайте предвид тази информация при организиране на своите служебни ангажименти.

                                                                                                       От Деканата на Философски факултет