ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

 


 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година за първокурсниците от ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3 октомври 2022 г. от 12.00 часа в 65 аудитория, Ректорат


ОТКРИВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност

Дата, час, място

Философия 

3.10.2022 г., 13.45 ч., Ректорат, Аула

Философия с преподаване на английски език

3.10.2022 г., 13.45 ч.,  Ректорат, Аула

Психология 

3.10.2022 г., 13.30 ч., Ректорат, Южно крило,  65 аудитория

Публична администрация

3.10.2022 г., 14.00ч., бул.”Цариградско шосе” 125,  бл.ІV, ауд.500

Социология

3.10.2022 г., 14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125,  бл.ІV, ауд.200

Политология 

3.10.2022 г.,14.15 ч., бул.”Цариградско шосе” 125,  бл.ІV, зала 300

Европеистика

3.10.2022 г., 16.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125, бл. ІV, зала 300

Културология 

3.10.2022 г., 14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125, бл. І, зала 54

Библиотечно-информационни науки 

3.10.2022 г., 14.00 ч., Ректорат, Северно крило, Нова конферентна зала

Публични информационни системи  

3.10.2022 г., 14.00 ч., Ректорат, Северно крило, Нова конферентна зала