Официално връчване на дипломи

На 2.11.2022г. – Връчване на дипломите на завършилите бакалаври във ФФ 

 Церемонията ще започне в 11.00 часа. 

Необходимо е дипломантите бакалаври да направят две регистрации между 9.00 и 10.30 часа: 

  • във фоайето на полуетажа към Аулата за получаване на тоги;  
  • във фоайето пред Аулата на СУ за заявяване на участие в церемонията. 
     

На 4.11.2022г. - Връчване на дипломите на завършилите магистри във ФФ 

 Церемонията ще започне в 14.00 часа. 

Необходимо е дипломантите магистри да направят две регистрации между 12.00 и 13.30 часа: 

  • във фоайето на полуетажа към Аулата за получаване на тоги;  
  • във фоайето пред Аулата на СУ за заявяване на участие в церемонията.