Получаване на ISIC картите на студентите от ФФ

 ISIC картите на студентите ще бъдат раздавани в библиотека Философия -  София, бул. “Цар Освободител” № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж