Покана

Програма

 

Катедра История на философията има удоволствието да ви покани на конференцията в чест  на 65-годишнината на проф. д-р Иван Камбуров „Изток-Запад. Теоретични модели на компаративния анализ“, която ще се проведе на 27.09.2022 г. от 9.30 ч. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“.Темата на конференцията е свързана с ключови аспекти на философските изследвания на проф. Иван Камбуров – интердисциплинарният подход, компаративният проект и рецепцията на източни мисловни традиции, утвърждаващи източната философия като важна и неделима част от цялостната история на философията и културата.