Международна конференция

Катедра „Философия“ и Център по философия с деца на СУ „Св. Климент Охридски“, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България, Асоциация на преподавателите по Философия организират международна конференция на тема:

Философия с деца: постижения и проекции

14-15.10. 2022 г., гр. София

Ректорат, Кампус „Изток“ на СУ и онлайн, в платформата MS TEAMS

https://pwcbulgaria.files.wordpress.com/2022/10/d09fd180d0bed0b3d180d0b0d0bcd0b0-d0b1d0b3.pdf

https://pwcbulgaria.files.wordpress.com/2022/10/programme-eng-4.pdf

Философското и образователно движение Философия с деца води началото си от 60-те и 70-те години на XX век, с работата на Матю Липман, създател на програмите „Философия за деца“. През годините се оформя и разгръща многообразие от програми, методи и подходи, разпознаващи себе си в общността на образователното движение Философия с деца. Философията бива разбирана като философстване, а философстването – като свободно осмисляне на всяка реалност и начините и процедурите, според които получаваме смисъл, и според които се развиват човешките отношения.

В България, Философия за и с деца се практикува от началото на 90-те години на ХХв. По това време са създадени два центъра за Философия с деца – във Варна и в София.

Центърът във Варна е създаден от Александър Стойчев. През 2022г. отбелязваме тридесет години от основаването на Център по Философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“. Към него, благодарение работата на Александър Андонов и Анета Карагеоргиева, скоро е учредена специализация „Философия за деца“. През 1996 г. е основано Сдружение за развитие на Философия с деца, сред чиито учредители и деятели са Анета Карагеоргиева, Веселин Дафов, Евелина Иванова-Варджийска, Дима Велева и още преподаватели, учители и студенти.

Настоящата конференция намира своето основание и повод в годишнината от създаването на Центъра към СУ „Св. Климент Охридски“. Дейността на центъра дава началото на устойчива и жизнена традиция в полето на приложното философстване, водено от идеята, че децата са, не по-малко от всяко човешко същество, в достойнството на разумни и свободни хора.

Надяваме се форумът да създаде възможност за срещи в полето както на специфичните практически въпроси и предизвикателства, така и на теоретичното им осмисляне.

Надяваме се да дадем възможност на всички участници да представят и да се запознаят с възможно най-голямо разнообразие от подходи, практики и инициативи. В този смисъл за нас е важно да обърнем внимание, че приветстваме участия от всякакъв характер – от ретроспективни до проектни; от представящи индивидуална работа до презентиращи институционални дейности и инициативи; не на последно място – както академични, така и приложни.

Акценти

Тематичните акценти на конференция включват, но и не се ограничават до:

1. Програмите „Философия за/с деца“ и съвременното образование;

2. „Философия за/с деца“ – образование, демократично гражданство, промяна;

3. Подходи и практики: Философия за деца, Философия с деца, Неосократически диалог и др.;

4. „Философия за/с деца“ - трансформации и иновации;

5. Философстването с деца: предизвикателства и перспективи.

Организационни въпроси

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 октомври 2022 г. присъствено и онлайн.

Работните езици са български и английски. Не се изисква такса за участие.

Предлагаме няколко възможности за участие в конференцията – с доклад, споделяне на опит и добри практики под формата на съобщение, организиране на уъркшоп, участие с изказване в дискусия и/или като слушател (за последните е необходима регистрация, в случай на онлайн участие).

Програмата на конференцията ще бъде публикувана на сайта на събитието.

Организаторите планират да подготовка и издаване на сборник с материали от

конференцията. Допълнително ще бъдат обявени изискванията към публикациите.

Изданието се предвижда да e на УИ „Св. Климент Охридски“

Информация за конференцията онлайн: https://pwcbulgaria.wordpress.com

Лица за контакт: д-р Цена Стоева и Иван Кирков, на електронен адрес: pwcbulgaria@gmail.com

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

 • проф. Александър Андонов
 • проф. Анета Карагеоргиева
 • проф. Веселин Дафов
 • доц. Димитър Елчинов
 • д-р Евелина Иванова-Варджийска
 • д-р Мая Митренцева
 • д-р Николета Николова
 • д-р Цена Желязкова Стоева
 • докторант Даниел Александров
 • Теодора Тодорова
 • Цветелина Калъчева
 • Иван Кирков