Стипендии на Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан

Стипендии на Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан – две стипендии за български студенти по магистърски програми за следните специалности:

  • Туризъм
  • Логистика в туризма
  • Музеология
  • Управление на културното наследство
  • Творческа индустрия
  • Археология

Една за пролетен семестър на 2023 година и една за есенен семестър на същата година

Срок да кандидатстване за стипендиите за пролетния семестър 20.01.2023 г. и за есенния – 1.07.2023г.

Как се кандидатства