Свободни места за краткосрочен обмен на студенти и докторанти през летния семестър на академичната 2022/2023

Философски факултет обявява, че има свободни места за краткосрочен обмен на студенти и докторанти през летния семестър на академичната 2022/2023 година по Програмата за академичен обмен в Централна Европа (CEEPUS) - в рамките на мрежата CZ-0029-18-2223 „Европейска история, политика, култура и памет” в следните университети:

  • Палацки университет, Оломоуц, Чехия
  • Университет в Шкодра, Албания
  • Виенски университет, Австрия
  • Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария
  • Ягелонски университет, Краков, Полша.
  • „Бабеш-Бояй“, Клуж-Напока, Румъния
  • Университет „Матей Бел”, Банска Бистрица, Словакия.

Желаещите докторанти и студенти от бакалавърски и магистърски програми могат да кандидатстват онлайн на интернет страницата на Програма CEEPUS: www.ceepus.info. Срокът за подаване на заявления е до 10 февруари 2023 г.

За повече информация може да се обръщате към доц. Николина Цветкова на имейл адрес: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg