На вниманието на дипломираните бакалаври и магистри

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор".

Могат да кандидатстват всички, които към 28.02.2023 г. са завършили висшето си образование в образователна степен "бакалавър" или "магистър" и нямат навършена 40 годишна възраст.
  
Всички детайли, срокове и нужна информация можете да намерите в прикачените документи ТУК

Начин на кандидатстване: кандидатите трябва да изпратят по пощата или да занесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:00ч. (българско време) на 9-ти март 2023 г. Ако документите са пратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок.
 
Адрес на посолството: София 1407, ул. „Сребърна“ 2В, Моби Арт Билдинг, етаж 4, Посолство на Република Корея.