МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

 

МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

Nature, Culture, and the Plurality of Human-Nature Relationships

От 27 юни до 2 юли 2023 г. в Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия ще се проведе десетото международно лятно училище по биоетика.

Лятното училище се провежда в рамките на проект „Биоетиката в контекст“ с ръководител проф. Томас Сьорен Хофман от Университета в Хаген, Германия, в партньорство с университетите на Загреб, Крит, София, Солун и Линц.

Дейностите по проекта са тясно обвързани с магистърска програма „Интегративна биоетика“ към Философски факултет http://phls.uni-sofia.bg/article/511

Координатор за Софийския университет е доц. д-р Валентина Кънева, ръководител на магистърската програма по биоетика.

В периода от 2012 г. до настоящата 2023 г. в организираните обучения са взели участие над 30 студенти и докторанти от Философски факултет.

Повече информация за проекта ще намерите тук:

https://www.fernuni-hagen.de/bioethik/sommerschule-2023.shtml

Програма на предварителната сесия, Тутцинг, 25-27.06.2023 г.

Програма на лятното училище, Тутцинг, 27.06-2.07.2023 г.