Излезе първото класиране на кандидат-студентите в Софийския университет и Философски факултет!

Записването или потвърждаване на участие във втори етап на класиране във Философски факултет ще се осъществи между 11.07. и 14.07.2023 както следва:

За специалности Психология, Философия, Философия (на английски език) на адрес бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат  кабинет 46, етаж 2, Южно крило от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 ч.

За специалности Европеистика, Политология, Библиотечно-информационни науки редовно и задочно обучение, Културология, Социология, Публична администрация, Публични информационни системи по следния ГРАФИК на адрес бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.4,Зала Яйцето, етаж 1.

Необходими документи за записване

 

Потвърждаване на участие в следващ етап на класирането:

Студентите, които не са приети на първо и второ класиране по първо желание, могат да продължат участието си в следващ етап на класиране като попълнят Декларация за участие в следващ етап от класирането и депозират диплома-оригинал за завършено средно образование при инспектор Студенти на факултета, в който са приети.

Дипломата-оригинал за завършено средно образование се връща веднага след като студентът се запише или се откаже от участие в класирането.

Кандидати, подали декларация за участие в следващ етап на класирането, които не са приети в по-горно желание на второ класиране, участват автоматично в третото класиране, запазвайки мястото си в специалността, в която са приети, без да е необходимо да попълват втора декларация за същата специалност.

Кандидати, подали декларация за участие в следващ етап на класирането, които са приети в по-горно желание (но не първо) на второ класиране, е необходимо да попълнят нова декларация и да депозират диплома-оригинал за средно образование за новата специалност, за да участват в третото класиране.

Кандидати, които не са приети в нито една специалност, автоматично участват в следващ етап на класирането.