График на работата на отдел "Студенти" през август

Г-жа Клер Велкова ще бъде в отпуск от 31.07. до 11.08.2023 г. включително

В периода 31.07. – 09.08. ще бъде замествана от г-жа Милана Недялкова, както следва:

Понеделник, сряда и петък от 9 до 12 ч. в кабинет 46, Ректорат. През останалото време можете да се свържете с нея на тел. 02 80 05 170 и на имейл: milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

В периода 10.08.- 11.08.2023 г. ще бъде замествана от г-жа Людмила Петрова. Можете да се свържете с нея на тел. 02 80 05 195 и имейл адрес: petrova@phls.uni-sofia.bg

 

Г-жа Людмила Петрова ще бъде в отпуск от 31.07. до 09.08.2023 г. включително.

 

През целия период ще бъде замествана от г-жа Милана Недялкова, както следва:

Понеделник, сряда и петък от 13 до 17 ч. и вторник и четвъртък от 09 до 17 ч. - в кабинет 231 (бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. ІV, ет. ІI). През останалото време можете да се свържете с нея на имейл: milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

 

Г-жа Милана Недялкова ще бъде в отпуск от 10.08. до 22.08.2023 г. включително.

През целия период ще бъде замествана от г-жа Людмила Петрова - кабинет 232 (бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. ІV, ет. ІI) и на тел. 02 80 05 195 и имейл адрес: petrova@phls.uni-sofia.bg