Докторанти към специалността

Обща информация


ИМЕ
СРОК
ФОРМА
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Александра Александрова-Каменска
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Ана Ваньо Чучкова
06.2010 – 06.2014
задочна платена
проф. д-р Бойко Ганчевски
Валентина Мариусова Николова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Ваня Савова Александрова
07.2012 – 07.2015
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Венцислав Лазаров Стоев
07.2012 – 07.2015
самост.
доц. д-р Павлина Петкова
Весела Светославова Кръстева-Симеонова
02.2011 – 02.2014
редовна
проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Елена Минчева Казанджиева
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Зари Арно Ховагимян
08.2012 – 08.2014
задочна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Ивайло Недков Илиев
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Иван Иванов Вълков
04.2010 – 04.2013
самост.
няма
Иван Минчев Габеров
04.2012 – 04.2015
самост.
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
Ивелина Веселинова Дудренова
05.2010 – 05.2014
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Катерина Йорданова Баева
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Люба Георгиева Костова
02.2013 – 02.2016
редовна
доц. д-р Йоана Янкулова
Людмила Цветкова Цветкова
02.2013 – 02.2016
редовна
доц. д-р Йоана Янкулова
Мария Николаева Караиванова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Мартин Жак Асса
02.2012 – 02.2015
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Мартина Валериева Трушева-Найденова
07.2012 – 07.2015
редовна
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Миряна Димова Станчева
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Михаил Петров Герговски
11.2011 – 11.2014
самост.
няма
Момчил Христов Киряков
02.2012 – 02.2015
редовна
проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Надежда Христова Цонева
07.2011 – 07.2014
самост.
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Наталия Стойко Тодорова
05.2012 – 05.2015
самост.
доц. д-р Йоана Янкулова
Николай Николов Николов
02.2013 – 02.2016
редовна
проф.д.пс.н. Снежана Илиева
Пламен Веселинов Василев
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.ф.н. Крум Крумов
Робин Джонсън
05.2011 – 05.2014
самост.
проф. д.пс.н. Н. Александрова
Светла Василева Проданова-Ялъмова
02.2011 – 02.2014
 редовна
доц. д-р Емилия Алексиева
Светлана Анастасова Велкова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Ваня Матанова
Татяна Бойкова Бриклер
05.2010 – 05.2013
самост.
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Филипа Иванова Каменова
02.2011 – 02.2015
задочна платена
доц. д-р Павлина Петкова
Яна Минкова Чакърова
02.2013 – 02.2016
редовна
проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Галина Недкова Кабаджова 07.2013 - 07.2016 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Емануела Тонева Паунова 07.2013 - 07.2016 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Иван Йорданов Йорданов 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д-р Емилия Алексиева
Жаклина Георгиева Терзова 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д-р Емилия Алексиева
Лиляна Славчева Ангелова 02.2014 - 02.2017 редовна проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Ивета Тонева Любенова 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д.пс.н.  Соня Карабельова
Биляна Иванова Бъзовска 02.2014 - 02.2017 редовна доц. д.пс.н.  Соня Карабельова