Дипломиране: процедури и срокове

 

  • 01.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.зала 300 и 305 (4 бл. на кампус "Изток"): писмен държавен изпит (присъствен)
  • 08.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.300 и 305 (4 бл. на кампус "Изток"): устен държавен изпит (присъствен)
     
  • 09.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.305 (4 бл. на кампус "Изток"): защита на дипломни работи (присъствен)

до 23:00 ч. на 20.06.2020 г.: Предаване на дипломни работи
Предават се в Мудъл платформата на СУ в обявения срок. Системата автоматично се затваря в 23:00 ч. на посочената дата. Декларация за авторство върху текста се попълва в Мудъл платформата с предаването на дипломната работа. За достъп до съответното пространство в Мудъл, предаване на разпечатки и повече подробности се обръщайте към инспектор Бека Натан (natan@phls.uni-sofia.bg). 

 ВНИМАНИЕ:  Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). Виж още: Инструкции за регистрация в Мудъл►


Архив:

  • Теми за писмен държавен изпит, лятна сесия 2014