Учебен план | Дисциплини

Обща информация

            Кампания за избор на дисциплини
ЛЕТЕН семестър, 2021-2022

График на кампанията за избор на дисциплини:

 • 01.12.2021 – 12.12.2021 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ
 • 13.12.2021 – 17.12.2021 г.: всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от дисциплини, които няма да стартират, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.
 • от началото на летния семестър до 04.03.2022 г.: студентите могат да отпишат избрана вече дисциплина и да я заменят с друга, като за целта подават в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждане. Извън този срок заявления за отписване и записване на дисциплини няма да се приемат. Отдел „Студенти“ – контакти | Образци на документи

Избираеми дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г.:
► 1 курс (випуск 2021-2025)
► 2 курс (випуск 2020-2024)
► 3 курс (випуск 2019-2023)
► 4 курс (випуск 2018-2022). Ако избирате дисциплини от предишен курс, които не сте записвали, занятията не трябва да се провеждат по едно и също време с дисциплини, избрани от основната програма на Вашия курс.

Проект на разпис на занятията за ЛЕТЕН семестър на 2021-2022 уч.г.

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

 1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
 3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
 4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
 5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".


Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

 !!!  В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. За записване следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.


Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита


Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита


Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни


ГРУПА 1: ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
от 16 дисциплини студентите избират 13 дисциплини, които носят 60,5 кредита

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират 2 от 3-те дисциплини:

Група 2: Задължително се избира Философия на правото и две от 4-те дисциплини:

Задължителни учебни практики:

 !!!  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”

ГРУПА 2: ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

 • Английски език 1 част, 1 семестър
 • Английски език 2 част, 2 семестър
 • Английски език 3 част, 3 семестър
 • Английски език 4 част, 4 семестър

Последна редакция: 29.11.2021