Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2006-2007)

Обща информация


Дипломни работи, защитени през 2006 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

 

Елена Ангелова Гекова
Субективно благополучие, взаимоотношения с родители и връстници и мотивационно съдържание на БВП
проф. Пламен Калчев
Илиян Христов Дянков
Влияние на музикалното обучение върху развитието на интелекта в начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Надя Димитрова Ангелова
Родителски развод и емоционални проблеми при децата (анализ на случай)
проф. Ваня Матанова
Даниела Христова Тахирова
Поведенчески модели и фрустрационни реакции при деца със заекване в предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Илинка Цветанова Кирилова
Влиянието на общуването между възрастни и деца върху развитието на речта
проф. Иван Димитров
Петя Детелинова Данаилова
Детската рисунка като инструмент за оценка на интелектуалното функциониране в НУВ
проф. Ваня Матанова
Миглена Василева Механджийска
Особености при придобиването на грамотност при български и ромски деца
проф. Ваня Матанова
Невена Венкова Раданова
Сравнителен психоаналитичен анализ на отделни случаи: “Малкият Ханс” на З. Фройд и “Малката Анна” на К. Юнг
проф. Иван Димитров
Зорница Валериева Петрова
Оформлението на книгите на деца от 3 до 6 години като основи за адекватното възприемане на текста
проф. Ваня Матанова
Севина Краснодарова Хаджийска
Тотална комуникация: алтернативна комуникативна теория при деца с увреден слух
проф. Ваня Матанова
Маргарита Димитрова Димитрова
Динамика и междуличностно общуване в детската група. Работа със социометрични, игрови и рисувателни техники
доц. Евдокия Христова
Цветелина Димитрова Петрова
Тревожност и виктимизация от връстниците в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Мария Стоянова Григорова
Изследване на психични особености при деца, лишени от родителски грижи
проф. Пламен Калчев
Наталия Георгиева Малковска
Изобразителни стилове в композирането на пейзаж при деца на възраст 7–9 години
доц. Евдокия Христова
Златка Стоян Треноска
Особености на Аз-образа при деца на възраст от 7 до 10 години, изследвани с рисунка на човешка фигура и кинетична рисунка на семейство
доц. Евдокия Христова
Светлана Георгиева Колева
Враждебност, агресия и емпатия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Станислав Петров Пандин
Манифестирано и латентно съдържание в детските съновидения: 6–7; 9–10 години
проф. Иван Димитров

Дипломни работи, защитени през 2007 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Мина Енева Ламбовски

Съвременни оздравителни практики в лечението на аутизма

проф. Яна Мерджанова

Александър Георгиев Радонов

Личностни особености и проблемно поведение при юноши, занимаващи се с екстремни спортове

проф. Пламен Калчев

Гергана Маринова Аксийска

Ранна идентификация на употребата на психоактивни вещества в юношеска възраст

проф. Пламен Калчев

Лиляна Веселинова Новоусиглиева

Личностни особености и проблемно поведение при юноши, отглеждани в институция

проф. Пламен Калчев

Гергана Николова Ненова

Емоционални признаци в рисунките на човешка фигура на деца в начална училищна възраст, лишени от родителска грижа

доц. Евдокия Христова

Таня Въчева Тодорова

Изследване на социалните стереотипи за добро и зло при юноши с методиката на фотоколажа

доц. Евдокия Христова

Росица Николова Цветанова

Изследване на изобразителните стилове чрез техниката “композиране на пейзаж” при деца (3–7 години)

доц. Евдокия Христова

Пламена Пенкова Петрова

Изследване на детските страхове при деца, отглеждани в институция

доц. Евдокия Христова

Ингрид Исинова

Връзка между емоционалното състояние и изобразителни стилове в непрезентативни рисунки при юноши

доц. Евдокия Христова

Наталия Тодорова

Личностни особености на жертвите, претърпели сексуално насилие в детска възраст

проф. Ваня Матанова

Деница Петрова Петрова

Социализация на деца с нарушение в развитието

проф. Ваня Матанова

Павел Йорданов Дончев

Идентичност, социална подкрепа и депресивни настроения в юношеска възраст

проф. Пламен Калчев