Изследователски център по социални науки

Обща информация


 

„Изследователски център по социални науки” наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".  От 2005 г. лабораторията работи по проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, , който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я преименова. Ръководител на лабораторията до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова. През 2009 г. ръководител на „Изследователски център по социални науки” става проф. Майя Грекова, а екипът се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова, доц. Боян Знеполски, доц. Петя Кабакчиева, проф. Ивайло Дичев, проф. Иван Еленков, доц. Ирина Генова, Момчил Христов, Гергана Мирчева, Елица Станоева.

Проведените изследвания в рамките на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: Микро-социологически практики (с рък. проф. ДСН Майя Грекова); "Новите елити" (рък. гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (с рък. доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (рък. проф. Е.Михайловска); и др. Реализирани са и съвместни изследвания с ИКСИ: "Модерно публично пространство и училище" (рък. гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (рък. ст.н.с. Кольо Коев), "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите"(рък.гл.ас.Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (с рък. доц.А. Бунджулов) и др.

В рамките на лабораторията са проведени редица семинари и конференции: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културатa; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази", проведена в Созопол през 1995 година (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония). Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет е организирана конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието”, септември 2002 година.

Лабораторията има архив от интервюта по изследването "Новите елити" /над 60 интервюта/, "Социалното положение на българските художници" /над 500 интервюта/, "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет" /разкази за Народния съд, спасяването на евреите, лагерите в Белене и др./, видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., интервюта направени в рамките на финансираните от фондация "Отворено общество" практики; както и още много документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и стиловете на живот и др. централни за работата на лабораторията проблеми/.

През периода 2005 – 2009 г. в рамките на проекта „Изследователски център по социални науки” са проведени седем изследвания на прф. Ивайло Дичев, д-р Тодор Христов, доц. Петя Кабакчиева, проф. Майя Грекова, д-р Тодор Галев, гл. Ас. Светла Маринова, гл. ас. Калоян Харалампиев. Те са реализирани като учебни практики и изследователски семинари със студентите по социология. През 2008 г. е организирана международната конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”.  

В момента  в Изследователски център по социални науки се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.
 

Контакти

Изследователски център по социални науки се намира в 411 кабинет на катедра "Социология" към СУ "Св. Климент Охридски".

Работно време:

понеделник - от 9 до 13
вторник - от 9 до 13
сряда - от 9 до 13
четвъртък - от 9 до 13

Контакти:

e-mail: rcss@abv.bg
тел. 0884 42 38 98

Адрес:

София 1113
бул. Цариградско шосе 125
бл.4, ет.4, каб. 411

Новини и конкурси

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Izsledovatelski%20centar/obqva-kashti_.pdf

Екип

проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова (ръководител на Изследователски център по социални науки)

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 426
тел.971 10 02(353)
grekova@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 416
тел.971 10 02(334)
kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Милена Якимова Якимова

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 401
тел.971 10 02(202)
yakimova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. Мила Петрова Минева

Кампус "Изток", 4 блок, 5 ет.; каб. 513-A
тел.971 10 02(234)
mmineva@phls.uni-sofia.bg

ас. Момчил Емилов Христов

Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 427
тел.971 10 02(280)
mehristov@phls.uni-sofia.bg

докт. Невена Германова

n_grmanova@phls.uni-sofia.bg

ас. Вероника Димитрова Димитрова (координатор към Изследователски център по социални науки)

vdimitrova@ph;s.uni-sofia.bg
Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 411
приемно време: понеделник.; сряда; четвъртък и петък - от 9-13 ч.

Леа Вайсова (координатор към Изследователски център по социални науки)

lea_vajsova@abv.bg
Кампус "Изток", 4 блок, 4 ет.; каб. 411
приемно време: понеделник, вторник, сряда и четвъртък - от 9-13 ч.