Отговаряне на въпроси в интервюто

Обща информация


Corfield, R.  (2009). Successful interview skills: how to prepare, answer tough questions and get your ideal job (5th ed.). London: Kogan Page

Най-вероятни въпроси по време на интервюто

ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСИ В ИНТЕРВЮТО

Образование и подготовка

1. „Защо решихте да постъпите в университет?“

Този въпрос изисква пълен отговор и трябва да се върнете към времето, когато сте завършвали гимназия, за да можете да отговорите. Какви са били дългосрочните ви амбиции по онова време? Имало ли е определени предмети в училище, които са ви носили най-голямо удоволствие и сте пожелали да продължите да ги изучавате? Как и защо сте избрали конкретната специалност?

2. „Разкажете ми за следването си.“

Този тип открит въпрос за образованието, което имате, ви подканва да направите връзки, които ще впечатлят интервюиращия. Например има ли аспекти на университетската ви специалност, които имат пряко отношение с работата, за която кандидатствате? Смятате ли, че сте научили повече от някои курсове, отколкото от други? Имало ли е някакви външни или извънлекционни дейности, в които сте участвали и които са релевантни на това свободно работно място? Много хора забравят да обяснят точно защо са постъпили в университета и каква специалност са завършили. Макар че работодателят ви разполага с тази информация от автобиографията или от формуляра ви за кандидатстване, може да не му е под ръка или да не си спомня, че вече я е виждал. Какъв тип методи на преподаване са били използвани? Имало ли е задължителни учебни дисциплини и специализирани избираеми дисциплини? Как сте решили какво да специализирате и в какви избираеми курсове да се записвате?

3. „Някаква конкретна част от следването ви доставяше ли ви по-голямо удоволствие от другите?“

Този въпрос ви дава възможност да демонстрирате ентусиазъм. Включете в отговора си всички неща, които са били стимулиращи и награждаващи за вас в тези курсове. Това е възможността да покажете колко позитивни можете да бъдете по отношение на добрите неща, които сте преживели. Дори ако сте завършили с нисък успех, прекъсвали сте или сте се представили по-зле, отколкото сте очаквали, трябва да има някакъв аспект от следването ви, който да обсъдите тук. Опитайте се да намерите примери, които са свързани с работата, за която кандидатствате.

4. „Разкажете ми за някой проект, върху който сте работили в университета.“

Трудовият живот е пълен с някакви проекти: от съставянето на документ, който трябва да се изпрати, през управлението на договор за строителство до супервизирането на екип от счетоводители. Този въпрос се задава, защото отговорът му ще даде индикации за начина, по който бихте се справили с такава работа. Ще трябва да обясните как е бил замислен проектът, каква е била задачата, кой друг е участвал в работата, как сте работили заедно, как сте се справяли с трудностите, конкретният ви принос и какво според вас сте спечелили от този опит и особено дали сте научили нещо. Имало ли е конкретни проблеми с управлението на проекта, които са били значими? Какво е помогнало или попречило на етапа на планирането? Всичко според плана ли е протекло? Гледайки назад, има ли нещо, което бихте направили по различен начин?

5. „Бихте ли препоръчали вашата специалност на други хора и ако „да“, защо?“

Интервюиращият ще иска да чуе, че сте позитивни по отношение на университета и следването си като цяло; в противен случай ще създадете впечатлението, че сте човек, който прави избори, които не са добри за него. Можете обаче да сте балансирани в отговора на такъв тип въпроси. Опитайте се да кажете това, което смятате за силни страни на обучението си в тази специалност, и онова, което хората може да не харесат в нея. Какъв е цялостният ви опит от следването в университета? Състудентите ви по същия начин ли са се чувствали по отношение на специалността? Ако говорехте пред кандидатстуденти, как бихте обобщили цялостното си преживяване в университета? Има ли нещо, което знаете днес за специалността и което ви се иска да сте знаели, когато сте започвали следването си? Повечето работодатели искат да наемат хора, които са решени да продължат да учат, така че ентусиазмът ви към следването ви ще ви донесе определен бонус.

6. „Какво според вас сте спечелили от следването си?“

Този въпрос обикновено се задава на хора, които наскоро са завършили висшето си образование. Той ви дава възможност да обобщите личния си растеж, докато сте били студент. Гледайки в ретроспекция, какво според вас се е променило във вас в сравнение с момента, когато сте започвали следването си? Задълбочило ли се е разбирането ви както на изучаваната научна специалност, така и на работата с други хора? Сега, след като сте висшист, чувствате ли се по различен начин? Работодателят ще се интересува да види колко зрели сте от гледна точка на онова, което ще изберете да включите в отговора си на този въпрос. Не се фокусирайте твърде много на социалната страна на живота, дори и да смятате, че именно там сте научили най-много. Опишете частите от следването си, които най-много са задълбочили познанията ви, и вижте дали можете да включите потребността от дисциплина, докато сте учили и растели, за да поемате отговорност за себе си.

Интереси

1. „Какви хобита или интереси имате?“

Защо работодателят ще се интересува от отговорите на този въпрос? Не е ли чисто любопитство? Всичко, което кажете за себе си, допринася за общото впечатление, което създавате. Интересите ви говорят за това, какъв тип човек сте. Трябва да помислите много добре кои хобита и интереси да споменете. Те могат да демонстрират, че имате добре оформена и всестранно развита личност, и че водите пълнокръвен и удовлетворяващ живот. Примери за моменти, в които сте били във водеща или организираща роля, ще създадат добри впечатления. Има някои интереси, които са общи за всички хора, така че не си струва да ги споменавате. Всички четем, гледаме телевизия и общуваме с приятелите си – тези дейности не бива да са част от отговора ви, освен ако нямате нещо много специфично, което да кажете за тях. Внимавайте: ако ги споменете, най-вероятно ще ви попитат: „Коя беше последната книга, която прочетохте?“ или „Кое беше телевизионното предаване, което най-силно е привлякло интереса ви напоследък?“. Детайли от последната серия на любимата ви сапунена опера не са достатъчни. Не бъдете твърде конкретни за някакви политически или религиозни интереси, освен ако те нямат пряка релевантност за въпросното работно място, за което кандидатствате. По-добре е да кажете, че сте активно включени в живота на местната общност. Интервюиращият може да има различни убеждения от вашите и това, което според вас е страст, за него може да е предразсъдък.

Три пункта, които трябва да имате предвид, докато отговаряте на този въпрос:

  • Включвайте различни интереси: някои, ангажиращи ума ви, други – тялото ви, за да демонстрирате, че сте жизнен, здрав и активен човек. Опитайте се да посочите поне един практически интерес и един, който използва умствените ви способности. Включете някои групови дейности и такива, които вършите самостоятелно.
  • Гарантирайте си, че имате поне една дейност за прекарване на свободното време, която е различна от тези на другите хора и е необичайна или може да провокира обсъждане. Това улеснява интервюиращия да ви задава допълнителни въпроси и да ви запомни по-лесно.  
  • Бъдете подготвени да обсъждате в по-големи подробности всяка от темите, които споменавате.

✔ Отпуснете се! Интервюиращите искат да знаят кой сте, така че бъдете себе си. След това, ако не ви искат за свободното работно място, може би е по-добре, тъй като не бихте се вписали.

✔ Бъдете обективни по отношение на себе си пред себе си! Посочете нещо позитивно за неща, които иначе биха изглеждали отрицателни.

✔ Защитавайте се и говорете в своя полза: няма какво да губите, но може много да спечелите. Мислете за интервюто като за изпълнение: трябва да гледате „широко на живота“.

✔ Погрижете се за външния си вид; обмислете всеки аспект на личното си представяне.

✔ Поддържайте отговорите си прости и ясни.

✔ Говорете така, както бихте го направили обикновено; няма нужда да правите театър с дълги думи или завъртени и сложни изречения.

✔ Подчертайте силните си страни и постиженията си: всички останали кандидати ще се опитат да направят същото – да изглеждат изключително добри.

✘ Не губете увереност; концентрирайте се върху свободното работно място, от което се интересувате.

✘ Не се притеснявайте за нервността – тя никога не се вижда в толкова голяма степен от другите, колкото ви се струва.

✘ Не пушете, не пийте чай или кафе по време на интервюто, дори и да ви предлагат.

✘ Не приемайте, че интервюиращият знае за какво говорите: нещата, които на вас се струват очевидни, може да не са ясни за другите.

✘ Никога не отговаряйте само с „да“ или „не“: работодателят иска да знае повече от това.

✘ Не използвайте жаргон или специализирани термини, без да ги обяснявате.

✘ Не лъжете за себе си: може да ви уволнят, ако получите работата под фалшив претекст.

ПОМНЕТЕ:

1. Отделете минута преди всеки отговор, за да групирате мислите си и да ги подредите в съзнанието си, сякаш всеки път правите кратко представяне.

2. Настина се опитайте да подчертаете всичко релевантно: това е големият ви шанс.

3. Демонстрирайте ентусиазъм винаги, когато можете: всеки иска да работи с енергични и ентусиазирани хора.

4. Винаги давайте примери, така че да можете да обрисувате картина на това, което имате предвид.

5. Ако смятате, че не сте казали всичко, което е можело, попитайте дали можете накрая да направите обобщение.

НАЙ-ВЕРОЯТНИ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО

Образование и тренинг

1. Защо решихте да постъпите в университет?

2. Разкажете ми за университетската си специалност.

3. Имаше ли някаква част от следването ви, която ви доставяше особено удоволствие?

4. Разкажете ми за проект, върху който сте работили в университета.

5. Бихте ли препоръчали вашата специалност на други хора и ако „да“, защо?

6. Какво според вас сте спечелили от следването си?

Трудова заетост

7. Имате ли трудов опит?

8. Каква е била последната ви работа?

9. Какво най-много ви харесваше в последната ви работа?

10. Кое беше най-голямото предизвикателство в последната ви работа?

11. Разкажете ни за област от последната ви работа, в която според вас е можело да се представите и по-добре.

12. Защо напуснахте последната си работа?

13. Какво правихте, след като напуснахте последната си работа?

14. Какво би казал последният ви работодател, ако му се обадим за мнение?

15. Какво биха казали за вас колегите ви от последната ви работа, ако ги потърсим?

16. Кое е най-голямото ви постижение в трудовата ви биография?

17. Можете ли да ми разкажете за проблем, с който е трябвало да се справяте?

18. Какво бихте направили, ако имате проблем, с който не можете да се справите – например ако сте изправени пред труден клиент/пациент?

19. Коя от всичките ви работи е била най-интересна за вас и защо?

20. Кои са най-удовлетворяващите и най-фрустриращите аспекти на предишната/последната ви работа?

Интереси

21. Какви хобита или интереси имате?

22. Разкажете ми за любимата ви дейност извън работата.

Общи

23. Кои са силните ви страни?

24. Кои са слабостите ви?

25. С какво най-много се гордеете?

26. С кой наболял обществен проблем сте най-добре запознат?

27. Какво според вас ще правите след пет години?

28. Защо трябва да наемем вас, а не следващия кандидат?

29. От какви други професионални кариери се интересувате?

30. В кои други организации сте кандидатствали за работа?

31. Какво означава за вас „равни възможности“?

32. Как бихте приложили на практика „равните възможности“?

33. Кога е трябвало да бъдете най-тактични в работата си?

34. Какъв тип човек сте?

35. Как бихте описали своя екипен/управленски стил?

36. Креативен човек ли сте?

37. Коя според вас е най-голямата ви грешка?

38. Правили ли сте някакви кариерни избори, за които днес съжалявате?

Свободното работно място

39. Какво знаете за тази организация?

40. Защо искате да работите за тази компания/организация?

41. Ако ви предложим тази работа, как според вас ще прекарате първите си две седмици в компанията/организацията?