Кандидат-докторанти

Обща информация


За учебната 2018-2019 г. специалност "Социология" обявява за прием в различни тематични полета на социологията следните  докторантури:

Социология (Обща социология) - 1 редовна и 1 задочна докторантури;

Социология (Социология на неравенствата) - 1 редовна докторантура

Социология (Трансформации в труда) - 1 редовна докторантура

Социология (Социология на културата и изкуството) - 1 редовна докторантура