Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2020-2021

График на учебната 2020-2021 година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►
Заповед на декана на Философски факултет за провеждането на зимен семестър на учебната 2020/21г.

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 18.05.2020

Бакалавър | Занятия | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Считано от 29.10.2020 г. всички занятия преминават в дистанционна форма на обучение. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите.

Бакалавър | Изпити | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Занятия | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Изпити | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Поправителна сесия

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки (редовна ф.о.)
 • Библиотечно-информационни науки (задочна ф.о.)
 • Европеистика
 • Културология
 • Политология
 • Психология
 • Публична администрация
 • Публични информационни системи
 • Социология
 • Философия (редовна ф.о.)
 • Философия (задочна ф.о.)
 • Философия на английски език

Магистър | Занятия | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Считано от 29.10.2020 г. всички занятия преминават в дистанционна форма на обучение. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на магистърските програми.

 

Магистър | Изпити | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Занятия | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Изпити | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Виртуална култура
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
 • Европа и глобализиращия се свят (на английски език)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейска публична администрация
 • Европейски проекти
 • Е-Европа
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Интегративна биоетика
 • История и съвременност на философията
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)
 • История на книгата и четенето
 • Клинична психология
 • Културна антропология
 • Медии, комуникация, култура
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовна ф.о.)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочна ф.о.)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Politics and Policies of the EU | Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
 • Политическа социология
 • Политически мениджмънт
 • Политически патологии на глобалния свят
 • Политическо консултиране
 • Психология на здравето
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Публична администрация (редовна ф.о.)
 • Публична администрация (задочна ф.о.)
 • Публична администрация на английски език
 • Реторика (редовна ф.о.)
 • Реторика (задочна ф.о.)
 • Социална и юридическа психология
 • Трудова и организационна психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (задочна ф.о.)
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Управление на електронно съдържание
 • Философия
 • Философия на средните училища
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философия с преподаване на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия с преподаване на английски език (задочна ф.о.)
 • Философска антропология

 

Магистър | Поправителна сесия

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.