Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2020-2021

График на учебната 2020-2021 година за:

  • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
  • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►
Заповед на декана на Философски факултет за провеждането на зимен семестър на учебната 2020/21г.

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 18.05.2020

Бакалавър | Занятия | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Считано от 29.10.2020 г. всички занятия преминават в дистанционна форма на обучение. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите.

Бакалавър | Изпити | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Занятия | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Поправителна сесия 2020/2021

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Магистър | Занятия | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Считано от 29.10.2020 г. всички занятия преминават в дистанционна форма на обучение. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на магистърските програми.

 

Магистър | Изпити | Зимен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Занятия | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Изпити | Летен семестър 2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Поправителна сесия 2020/2021

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.