Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2021-2022

График на учебната 2022-2023 година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 08.07.2022

БАКАЛАВРИ | Графици на изпити | Зимна сесия 2022/2023

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки (редовна ф.о.)
 • Библиотечно-информационни науки (задочна ф.о.)
 • Европеистика
 • Културология
 • Политология
 • Психология
 • Публична администрация
 • Публични информационни системи
 • Социология
 • Философия (редовна ф.о.)
 • Философия (задочна ф.о.)
 • Философия на английски език (редовна ф.о.)

МАГИСТРИ | Разписи на занятия | Зимен семестър 2022/2023

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

МАГИСТРИ | Графици на изпити | Зимна сесия 2022/2023

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕСЕвропейски проекти
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • История и съвременност на философията
 • Клинична психология
 • Културна антропология
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовна ф.о.)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочна ф.о.)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Политическа социология
 • Политически мениджмънт
 • Политически мениджмънт и консултиране
 • Политическо консултиране
 • Политически патологии на глобалния свят
 • Психология на здравето
 • Публична администрация (редовна ф.о.)
 • Публична администрация (задочна ф.о.)
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Реторика (редовна ф.о.)
 • Реторика (задочна ф.о.)
 • Социална и криминална психология
 • Трудова и организационна психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (задочна ф.о.)
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Философия на средните училища
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философия с преподаване на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия с преподаване на английски език (задочна ф.о.)

АРХИВ

Бакалавър

Поправителна сесия 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Разписи на занятия | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет. 
До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн. 

Графици на изпити | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър

Поправителна сесия 2021/2022 уч.г.

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Разписи на занятия | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет.
До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн.

Графици на изпити | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.