Проекти на Философски факултет

Dineva

Translatio studii. Граници и миграция на знанието в Средновековието

Mavrodieva

Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

Ilieva

Организационната култура като фактор за развитие на психологическия капитал

Belcheva

"Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет"

Mineva

ЕКОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ: КИБЕРЛЕКСИКОН

Tomova

„Гражданските организации в процеса на осъществяване на публичните политики”

Panicidis

Тялото: вариации, спекулации, доктрини

Kabakchieva

„Промени в социалните позиции и житейските шансове в малкия град”

D_G_G

Предизвикателството Аристотел. 2400 години от рождението на Философа

Kolarova

Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016

Nedkov

Приложение на цифровата фотография при обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки"

Gavrilova

Геният на мястото - градската идентичност като ресурс

Rachev

Връзка между капацитет на работна памет и когнитивна рефлексия в българска културна среда

Petrinski

Научен форум „История на реториката: 2400 години от рождението на Демостен"

Cvetkova

Междукултурна комуникация в процеса на обучение в докторска степен

zinov

УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

Petrov

Проблемно и патологично хазартно поведение в ранна зряла възраст - рискови и протективни фактори

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕЖАНЦИ“
Проекти 2015г. по фонд "Научни изследвания" на СУ

reference

Translatio studii. Граници и миграция на знанието в Средновековието

reference

Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

reference

Организационната култура като фактор за развитие на психологическия капитал

reference

"Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет"

reference

ЕКОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ: КИБЕРЛЕКСИКОН

reference

„Гражданските организации в процеса на осъществяване на публичните политики”

reference

Тялото: вариации, спекулации, доктрини

reference

„Промени в социалните позиции и житейските шансове в малкия град”

reference

Предизвикателството Аристотел. 2400 години от рождението на Философа

reference

Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016

reference

Приложение на цифровата фотография при обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки"

reference

Геният на мястото - градската идентичност като ресурс

reference

Връзка между капацитет на работна памет и когнитивна рефлексия в българска културна среда

reference

Научен форум „История на реториката: 2400 години от рождението на Демостен"

reference

Междукултурна комуникация в процеса на обучение в докторска степен

reference

УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

reference

Проблемно и патологично хазартно поведение в ранна зряла възраст - рискови и протективни фактори