График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ

М. януари 2021 г. – График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ*

Име фамилия

Имейл адрес

Присъствени дни

1

Левена Езекиева

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

08.02-12.02; 22.02-26.02

2

Захаринка Маринова

zmarinova@phls.uni-sofia.bg

01.02-05.02; 15.02-19.02

3

Ирена Черешарова

cheresharova@phls.uni-sofia.bg

сряда и четвъртък

4

Анелия Георгиева

amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

всеки работен ден

5

Иванка Петрова

v.petrova@phls.uni-sofia.bg

всеки работен ден

6

Бека Натан

natan@phls.uni-sofia.bg

вторник и сряда

7

Росинка Тодорова

rtodorova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

8.

Снежа Тилкиджиева

snezha.t@phls.uni-sofia.bg

вторник от 13-17 ч., 62 каб.

9

Антоанета Димитрова

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

четвъртък

10

Анна Иванова

anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

четвъртък

11

Мария Богданова

bogdanova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

12

Людмила Петрова

petrova@phls.uni-sofia.bg

Присъствено приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч

13

Зорница Ангелова

zangelova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

14

Ваня Йосифова

v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

онлайн. В отпуск от 18.02. до 02.03.2021

15.

Ваня Еленкова

elenkova@phls.uni-sofia.bg

вторник и сряда

16.

Нина Иванова

npivanova@phls.uni-sofia.bg

онлайн  

17.

Стоянка Витанова

vitanova@phls.uni-sofia.bg

сряда и четвъртък

18.

Елка Кибарова

kibarova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

19.

Весела Кибарова

vkibarova@phls.uni-sofia.bg

всеки работен ден

20.

Димитър Сталев

dodostalev@phls.uni-sofia.bg

всеки работен ден

21.

Весела Цокева

v-tsokeva@phls.uni-sofia.bg

понеделник,  сряда и петък

22.

Валентина Козарска

kozarska@phls.uni-sofia.bg

Присъствено приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч

23.

Айредин Мехмедов

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

в отпуск - ще бъде заместван от Снежинка Кайрова

24.

Снежинка Кайрова

snejijoro1928@abv.bg

Присъствено приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 14.00 ч.

25.

Милана Недялкова

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

Присъствено приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

26.

Красимир Димитров

krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

всеки работен ден

*В останалото време, извън посочения график, служителите ще работят онлайн.