График - Електронно гише - администрация ФФ

М. МАРТ 2021 г. - включване в онлайн сесия - Администрация на Философски факултет

Име, фамилия

Длъжност

Дата

 1

Зорница Ангелова

Гл.специалист информационно.осигуряване

1 март 2021

2

Анна Иванова

Инспектор учебна дейност

2 март 2021

3

Весела Цокева

Завеждащ библиотека / администратор МУДЪЛ / НАЦИД

4 март 2021

4

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност к-ра ОЕРЗпсихология

5 март 2021

5

Ирена Черешарова

Инспектор учебна дейност докторанти

8 март 2021

6

Анелия Георгиева

Инспектор учебна дейност СДК

9 март 2021

7

Росинка Тодорова

Инспектор учебна дейност к-ра История на философията

10 март 2021

8

Снежа Тилкиджиева

Инспектор учебна дейност к-ра ЛЕЕ

11 март 2021

9

Ваня Йосифова

Инспектор информационно обслужване

12 март 2021

10

Мария Богданова

Инспектор учебна дейност к-ра БНИКП

15 март 2021

11

Ваня Еленкова

Инспектор учебна дейност к-ра История и теория на културата

16 март 2021

12

Стоянка Витанова

Инспектор учебна дейност к-ра Философия

17 март 2021

13

Елка Кибарова

Инспектор учебна дейност к-ра История и теория на културата

18 март 2021

14

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност к-ра Европеистика и Реторика

19 март 2021

15

Захаринка Маринова

Инспектор учебна дейност к-ра СООКПсихология

22 март 2021

16

Бека Натан

Инспектор учебна дейност к-ра Политология

23 март 2021

17

Людмила Петрова

Инспектор студенти

24 март 2021

18

Валентина Козарска

Инспектор студенти

25 март 2021

19

Милана Недялкова

Инспектор студенти

26 март 2021

20

Зорница Ангелова

Гл.специалист информационно.осигуряване

29 март 2021

21

Анна Иванова

Инспектор учебна дейност

30 март 2021

22

Антоанета Димитрова

Специалист инф.обслужване/инспектор учебна дейност социология

31 март 2021