Студентски практики

ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Документи се подават СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА от функционален експерт. За извършване на проверка трябва:

 1. да се запознаете и изпълните УСЛОВИЯТА за включване в практическо обучение за студенти;
 2. до 17:00 ч. във вторник да изпратите съобщение от ел. поща, с която сте регистрирани в системата, с три имена и факултетен номер (изпращате 1 съобщение, адресирано и до двамата функционални експерти);
 3. да изчакате потвърждение от функционален експерт (предвид епидемиологичната обстановка ще получите и указания кога и къде можете да подадете комплекта с документи);
 4. да предадете изискуемия комплект документи, който съдържа:
 • Генериран от системата договор и декларация - подписани в 3 екз. (отделните екземпляри се комлектоват и захващат с телбод; на първата страница на договора се попълва само адрес по местоживеене на студента, датата в първия абзац не се попълва)
 • Декларация за Covid-19 - подписана в 1 екз. (виж ТУК)

 ВНИМАНИЕ:  В рамките на проекта не могат да бъдат стартирани/провеждани онлайн приктики дори и в условията на пандемия. При невъзможност да се проведе присъствено практическо обучение в конкретен ден, това трябва да бъде отбелязано в дневния график; напускането на работното място поради текуща работа също трябва да бъде маркирано в графика.

►УКАЗАНИЯ за успешно приключване на практика

 • Договорите, подадени в седмицата от 21.03.2022 г. - 25.03.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 18.04.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 22.03.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 28.03.2022 г. - 01.04.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 26.04.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 29.03.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 04.04.2022 г. - 08.04.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 03.05.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 05.04.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 11.04.2022 г. - 15.04.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 09.05.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 12.04.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 18.04.2022 г. - 21.04.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 16.05.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 19.04.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 26.04.2022 г. - 29.04.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 23.05.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 26.04.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 03.05.2022 г. - 05.05.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 30.05.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 03.05.2022 г.)
 • Договорите, подадени в седмицата от 09.05.2022 г. - 13.05.2022 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 06.06.2022 г. (заявяването на проверка е до 17:00 ч. на 10.05.2022 г.)
Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)

Копие на договор и удостоверение за завършена практика се получават в Ректората на СУ "Св.Кл.Охридски". За повече информация вижте ТУК.


Кандидатстване

Всеки студент има право да се включи в такава практика веднъж за всяка степен на обучение (т. е. еднократно като студент, обучаващ се за степен „бакалавър“, и еднократно като студент, обучаващ се за степен „магистър“), при условие че има права на действащ студент (т.е. че има заверен текущ семестър и първата сесия на защита по учебен план все още предстои). Майки с деца до 6-годишна възраст имат права до втора държавна изпитна сесия.

 1. Влезте в системата на адрес: http://praktiki.mon.bg.
 2. Регистрирайте се, като попълните електронния формуляр.
 3. Влезте във Вашия профил (след регистрацията).
 4. Запознайте се с условията за кандидатстване и вашите права.
 5. Запознайте се с информацията, публикувана на сайта на Софийски университет.
 6. Вижте обявите на работодатели, изберете и кандидатствайте.
 7. Потвърдете избраната практика.
 8. Изберете академичен наставник, който да даде съгласие за работа с Вас.
 9. Изгответе в системата график на практиката с помощта на ментора и академичния наставник - виж изискванията за изготвяне на график по-долу.

Изисквания за изготвяне график на практиката

При изготвянето му трябва да имате предвид следното:

 1. Практическото обучение е в размер на 240 астрономически часа максимум в рамките на 6 месеца, считано от началната дата на практиката, но не по-късно от 45 дни преди края на проекта;
 2. Практическото обучение се провежда в работен ден (работа през почивни дни и официални празници е недопустима);
 3. На всеки 7 последователни дни трябва да има минимум 2 дни почивка;
 4. В един работен ден практикантът може да има максимум 8 астрономични часа;
 5. За 5 последователни рабони дни практикантът може да има общо максимум 40 астрономични часа;
 6. Началната дата на графика трябва да е 4 седмици след датата, на която се депозира договорът при функционалните експерти.

Последна редакция: текущо