• Избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2023/24

  Кампанията започва на 05.06.2023 г. и ще завърши на 20.06.2023

  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

  пълна информация

  Прочетете още...
 • Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

  Срок за кандидатстване 22.06.2023 г. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г.

  Прочетете още...
 • Тридневен курс с гост-лектор проф. Кай Ено Леман от Университета в Сао Пауло, Бразилия

  Записване до 29.05.2025 г. на следния линк: https://forms.office.com/e/MNDuPBiYNm

  Прочетете още...
 • Академична конференция „Консултативни компетентности“

  www.counselingcompetencies.wordpress.com

  Прочетете още...
 • Официалното педставяне на Центъра за психологическо консултиране и изследвания на 11.05.2023


  Прочетете още...
 • Шестнадесета национална олимпиада по гражданско образование с участие на преподаватели от Софийски университет


  Прочетете още...
 • Международна партньорска среща по проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

  https://score-eu.org

  Прочетете още...
 • Международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME)


  Прочетете още...
 • IX-та конференция по Естетика в памет на проф. Исак Паси

  13 март, зала 1 на Ректората 


  Прочетете още...
 • Дни на отворените врати във Философски факултет

  За кандидат-студенти, които се интересуват от Библиотечно-информационни науки, Европеистика, Културология, Политология, Психология, Публична администрация, Публични информационни системи, Социология и Философия!

  Прочетете още...
 • На вниманието на дипломираните бакалаври и магистри

  Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“.

  Прочетете още...
 • Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2022/23 г.

  Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии (за студенти в редовна форма на обучение, държавна субсидия) ще се проведе от 8.00 ч. на 27 февруари 2023 г. до 18.00 ч. на 13 март 2023 г.

  Прочетете още...
 • Прием на документи за включване в СДК „Педагогическа психология“


  Прочетете още...
 • Нови заглавия от проф. Георги Димитров


  Прочетете още...
 • Стартира проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME), съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС


  Прочетете още...
 • Проект Structural Capacities for Tackling Wicked Problems (SCORE)

  Повече на адрес: https://score-eu.org

  Прочетете още...
 • Свободни места за краткосрочен обмен на студенти и докторанти през летния семестър на академичната 2022/2023

  Срокът за подаване на заявления е 10 февруари 2023 г.

  Прочетете още...
 • Заплащане на семестриални такси за летен семестър на учебната 2022/2023

  Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 03.01.-20.02.2023 г

  Прочетете още...
 • СДК ПО ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕ


  Прочетете още...
 • Стипендии на Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан


  Прочетете още...
 • Награди за Философски факултет

  За церемонията

  Прочетете още...
 • Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“

  Класиране

  Прочетете още...
 • Център за психологическо консултиране и изследвания

  Кои сме ние

  Прочетете още...
 • Група за психологическа подкрепа на всички студенти, засегнати от социално-травматичните събития в Украйна

   Срещите започват на 08.03.2022 г.

  Прочетете още...
 • Онлайн речник по философия: Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy

  https://thesaurus.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Проучване на нагласите към дистанционното обучение

  Представяме ви резултати от онлайн проучване за нагласите на студенти и преподаватели към онлайн обучението през втората година на пандемията.

  Проведено: 2021 г.

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как           Център за психологическо консултиране и изследвания

 Виртуална разходка "Алма Матер"   ►  Система за електронна поща на Философски факултет

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

 Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.