Катедра "Социология"

  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 4
    тел.: (+359) 2 870 62 60
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: проф. д-р Боян Знеполски | b.znepolski@phls.uni-sofia.bg | каб. 410
  • Инспектор учебна дейност: Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg | каб. 409
  • Фейсбук страница
  • LinkedIn

Катедра Социология е основана през 1976 г. и е първата, в която се изучава социология у нас. От тогава досега специалността е лидер в обучението по социология в България, както показват и рейтингите на Националната агенция по оценка и акредитация през последните години.
Катедрата предлага една бакалавърска и две магистърски програми, както и възможност за обучение на докторанти. Студентите имат възможност за обмен по програма Еразъм+ с престижни университети в Европа, а също и възможност да упражнят получените си знания на практика чрез стажантската програма на катедрата.

Образованието, получено в Катедра Социология на Софийския университет ви гарантира придобиването на подходящи знания и умения, които да подпомогнат реализацията на студентите като бъдещи социолози в социологически, маркетингови, ПР и рекламни агенции, в академични институции, в училища, в медии, в държавни институции, в политически партии, в неправителствени организации.

Освен набор от задължителни курсове и такива, избирани по желание от самите студенти, обучението по социология включва и изследователски практики – работа на „терен“, а също стажове в различни институции/организации. Работим и по много проекти, в които има възможност за участие на студенти и докторанти. Катедрата издава и Годишник, в който могат да участват с публикации студенти и докторанти.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.