Докторска програма „Публична администрация“

  • Професионално направление: 3.3 Политически науки
  • Срок и форма на обучение: 3 години (редовна), 4 години (задочна) и 3 години (самостоятелна подготовка)
  • Образователна и научна степен "доктор"
  • Език на обучение: български и английски

Докторска програма „Публична администрация“ е предназначена е за кандидати, спечелили конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „Публична администрация“. Модулният принцип на разработване на програмата дава възможност и на докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него, да се включват в нея.
Докторската програма по Публична администрация е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на науките за публичното управление и публичните политики.
Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ в катедра „Публична администрация“ по докторска програма „Публична администрация“ са:

  • Осигуряване приемственост на преподавателския (академичен) състав и развитие и възпроизвеждане на областта на науките за публичното управление и публичните политики;
  • Предоставяне възможност на изявени студенти, завършващи ОКС „магистър“ за самостоятелни научни търсения и проспериране в научноизследователското поприще.
  • Създаване на висококвалифицирани специалисти за нуждите на публичното управление.

Задачите на докторската програма по Публична администрация са:

  • Осигуряване на академична среда за научно израстване на магистри с доказани качества и интерес към научните изследвания;
  • Осигуряване на учебната работа и научноизследователската дейност с нови насоки и разработки;
  • Гарантиране на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на обучаемите;

Утвърждаване на високи и споделени критерии за научни постижения и приноси в сферата на науките за публичното управление и публичните политики

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.