Докторски програми към специалност "Философия"

Според данни от Рейтинговата система на висшите училища в България, професионалното направление 3.2. Психология в Софийския университет е на първо място в трите му образователни степени. Това го прави привлекателно място за учене, факт, подкрепен от нарастващия брой на докторантите.

Обучението по акредитираните докторски програми се провежда в три катедри във Философския факултет на СУ, които провеждат обучението в ПН 2.3 Философия: в катедра „Философия“, катедра „Логика, етика, естетика“ и катедра „История на философията“

Докторска програма „История на философията“

Квалификация: Доктор по 2.3. Философия

Програмата е предназначена за кандидати, спечелили конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „История на философията“. Модулният принцип на разработване на програмата е подходящ и за докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него.

Докторски програми в катедра „Логика, етика, естетика“

Логика, Етика, Естетика

Квалификация: Доктор по 2.3 Философия

Програмите са предназначени за кандидати, спечелили конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „Логика, етика и естетика“. Модулният принцип на разработване на програмата е подходящ и за докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него.

Докторски програми в катедра „Философия“

Философия на културата, политиката, правото и икономиката; Философия на историята; Онтология; Теория на познанието; Философия на науката

Квалификация: Доктор по 2.3 Философия

Програмите са предназначени за кандидати, спечелили конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „Философия“. Модулният принцип на разработване на програмите е подходящ и за докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.