Докторска програма „Европеистика“

 • Професионално направление 3.3 Политически науки
 • Срок и форма на обучение: 3 години (редовна), 4 години (задочна) и 3 години (самостоятелна подготовка)
 • Образователна и научна степен "доктор"
 • Език на обучение: български език

Съобразно спецификата си специалността Европеистика има за цел с обучението на докторантите да подготви:

 • Научно-изследователски кадри за нуждите на учебния процес в СУ и други университети по специалността;
 • Кадри от практиката на процесите по интеграция с ЕС със съответна научна степен, особено в областите на правото, икономиката, информационно-медийните науки, политологията;
 • Преподаватели във всички неуниверситетски образователни и квалификационни равнища, където се изучават и прилагат теми от областта на теорията и практиката на евроинтеграцията;
 • Научно квалифицирани специалисти в застъпващи се научни области, чието изучаване, преподаване и прилагане предполага изследване на историята, процесите и тенденциите в развитието на Европа.

Тези цели се осъществяват чрез:

 • Въвличане на докторантите в процеса на обучение чрез включването им в семинарни и лекционни занятия по специалността а) като обучаеми до полагането на съответните минимуми; б) като хонорувани преподаватели, покриващи нуждите на катедрата;
 • Участие в докторантски семинари съобразно личните им научно-изследователски планове;
 • Включване на докторантите в научно-изследователския процес и проекти с национално и международно участие;
 • Съдействие от страна на катедрата по практико-изследователски дейности в тематично, методически и практически съответни на специалността институции и организации;
 • Подпомагане на публичността на докторантските изследвания (предвижда се издаване на годишен сборник със студии, статии и съобщения на докторанти от катедрата).

Катедра Европеистика обучава редовни и задочни докторанти в следните докторски програми (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления):

 • Политически науки (Eвропеистика – Правни изследвания на ЕС)
 • Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания)
 • Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право на ЕС)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС – Европейска идентичност)
 • Политически науки (Eвропеистика – Исторически изследвания на ЕС)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС –  Политика на разширяване на ЕС)
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.