• На вниманието на абсолвентите на Философски факултет


  Прочетете още...
 • Заповед на декана на Философски факултет

  ЗАПОВЕД №62 от 20.10.2021.pdf 

  zapoved_merki_19_10_2021_marked.pdf

  Прочетете още...
 • Пета международна конференция по „Публична администрация“

  21-ви и 22-ри октомври 2021 г.

  ПРОГРАМА

  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 26-27 ноември 2021 г., София

  http://su-phls.info/

  Прочетете още...
 • Философски факултет на СУ търси да назначи инспектор учебна дейност


  Прочетете още...
 • Покана за участие в научно-практическата конференция на Факултета по педагогика

  35 години Факултет по педагогика

   Покана

  Прочетете още...
 • Студентски конкурс МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!

  Национално представителна работодателска организация Съю за стопанска инициатива организира Студентски конкурс "МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!"

  кандидатстване: до 21.11.2021 г.
  Съюз за стопанска инициатива

  Прочетете още...
 • ЗАЕДНО В ЧАС - кандидатска кампания

  "Заедно в час" стартира прием на участници за програмата "Нов път в преподаването" за випуск 2022.

  кандидатстване: до 25.11.2021 г.
  Заедно в час

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация: Учител по гражданско образование

  записване от 1 - 30.11.2021г.

  Прочетете още...
 • Пункт за имунизация срещу Covid 19

  На 04.10.2021 г. в камус Изток, бул. Цариградско шосе 125 отваря пункт за имунизация срещу Covid 19

  Прочетете още...
 • ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ


  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

  Анализ на резултатите от пилотно изследване на дистанционното обучение сред студенти на СУ и НСА и сред преподаватели от СУ.

  Проведено в периода:
  25 април - 6 май 2020 г.

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.