Готови ли сте да направите първата крачка към Вашето бъдеще?

Обучението в бакалавърските програми на Философски факултет предоставя на студентите основа за успешно развитие в избраната от тях област и осигурява предизвикателна и подкрепяща учебна среда, която насърчава студентите да задават въпроси, да изследват нови идеи и да се стремят да постигнат най-доброто за себе си.

Кандидат-студентите могат да се регистрират за класирането в срок от 8,30 ч. на 13 юни до 17,00 ч. на 03 юли 2024 г. на адрес https://online.uni-sofia.bg

Вижте още:

Кариерен център

Предложения за студентски практики, предложения за стажове, предложения за работа

Мобилност

Програма Еразъм+ за студенти, докторанти и академичен състав; други мобилности

Студентски организации и клубове

Студентски съвет, Студентски клуб на политолога, Клуб „Публична администрация“, Клуб „Европеистика“ и др.

Библиотеки

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", филиални библиотеки

Кампуси

Ректорат

1504 София, бул. „Цар Освободител“ 15

Кампус Изток, блок 4

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125

Кампус Изток, блок 1

1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125

За нас

Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.