Философия

бакалавърска програма
  • Срок на обучение в редовна форма: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Срок на обучение в задочна форма: 10 семестъра (5 учебни години)
  • Форми на обучение: редовна, задочна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Адрес:София 1504; бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Контакти:
  • Инспектори учебна дейност:
  • Ирена Черешарова | cheresharova@phls.uni-sofia.bg; тел: (02) 930 8351, (02) 987 1046бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Снежа Тилкиджиева | snezha.t@phls.uni-sofia.bg; (02) 930 84 14бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 62

Специалност „Философия“ обхваща в своята бакалавърска програма широк и разнообразен спектър от специализирани дисциплини, които покриват на практика както цялата история на философията, така и най-важните области на съвременните систематични изследвания. За по-нататъшно обучение тя предлага девет различни магистратури. Тя може да се похвали и с една от най-многобройните и интензивно развиващи се докторски програми в Софийския университет. Нашият стремеж е да поддържаме високо качество на обучение и в трите образователни степени, за което свидетелства и независимата оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация: в България най-доброто място за учене на философия е именно в Софийския университет.

Преподаването в областта на философските дисциплини в България започва още със създаването на първото Висше училище в гр. София през 1888 година. Специалност Философия в сегашния й вид е продължител на тази над 120-годишна традиция. В образователната и научно-изследователска дейност колегията на специалност Философия се води от най-добрите образци в дългогодишната история на преподаването на Философия в СУ “Св. Климент Охридски”; от друга страна – както се вижда от разнообразните магистратури и множеството избираеми курсове – специалността е място за нови и съвсем актуални проблеми, теми и теории.

Обща информация за специалността

Преподаватели

Преподавателите в специалност Философия са разделени в три катедри. Повече информация за тях можете да намерите на страниците на отделните катедри:

Катедра „История на философията“>>
Катедра „Логика, етика и естетика“>>
Катедра „Философия“>>

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план

Учебни дисциплини

Професионална квалификация и реализация

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.