Контакти

Официални адреси

Ректорат:
София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 3, кабинет 47 (Южно крило)

Кампус „Изток“:
София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4, етаж 1, кабинет 125

Деканско ръководство

Декан

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – вторник, 12.00 – 13.00 ч.
 • Блок ІV, бул.„Цариградско шосе” 125, каб. 125 – сряда, 13.00 – 14.00 ч.

Заместник – декани


Заместник-декан ОНС „доктор“; пост-докторанти; преподавателска и студентска мобилност; връзки с обществеността; алумни клубове; работа със студентите (студентски клубове и факултетен студентски съвет).
Доц. д-р Борис Попиванов
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник от 11.00 – 12.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.

Заместник-декан – дистанционна форма на обучение; международно сътрудничество; информационни дейности; академичен и административен състав
Доц. д.п. Калоян Симеонов
kdsimeonov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време: 

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник, 10.00 – 11.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник, 10.00 – 11.00 ч.

Заместник-декан – ОКС „магистър“; продължаващо образование; връзки със средните училища; вътрешни проекти по ФНИ на СУ.
доц. д-р Анна Бешкова
annabeshkova@phls.uni-sofia.bg

Приемно време: 

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – петък от 14.00 – 15.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – понеделник от 14.00 – 15.00 ч.

Заместник-декан – ОКС „бакалавър“; национални и международни проекти; акредитация; Кариерен център; стопанска дейност.
Доц. д-р Елена Калфова
elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – вторник, 15.00. – 16.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – сряда, 15.00 – 16.00 ч.

Заместник-декан – Публикационна и библиотечна дейност; Индексиране и рефериране на научни издания на ФФ; Дигитална трансформация.
доц. д-р Милена Миланова
mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник от 11.00 – 12.00 ч.

Администрация към деканата на Философски факултет

Главен инспектор администрация

Нина Иванова
npivanova@phls.uni-sofia.bg
понеделник, сряда, петък –  бл.4, каб. 125
вторник, четвъртък – Ректорат

Инспектор магистърски програми и докторанти

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Инспектор следдипломно обучение и преквалификация

Анелия Георгиева
amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

Телефони
+359 (02) 987 10 46; +359 (02) 9308 351
Факс: +359 (02) 943 44 47

Инспектори отдел "Студенти"

Клер Велкова
Инспектор отдел Студенти
k.velkova@phls.uni-sofia.bg
София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46
тел. (02) 930 85 24;

Бакалаври – специалности: Психология и Философия на английски език
Магистърски програми: Социална и криминална психология, Детско-юношеска и училищна психология, Психология на здравето, Обща психология на английски език, Философия на английски език – магистри


Дани Жилкова
Инспектор отдел Студенти
d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg
София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46
тел. (02) 930 85 42;

Бакалаври – специалност: Философия редовно и задочно обучение
Магистърски програми: Интегративна биоетика, Философия за средните училища, История и съвременност на философията, Философия на съзнанието и езика, Философия – магистър


Милана Недялкова
инспектор отдел Студенти
milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 80 05 170
София 1113, бул. “Цариградско шосе” No 125
бл. ІV, ет. ІI, каб. 231

Бакалаври – специалности: Социология, Политология, Библиотечно-информационни дейности и Публични информационни системи
Магистърски програми в специалности Социология, Политология, Реторика, Културология и Библиотечно-информационни науки, магистърска програма Клинична психология


Людмила Петрова
инспектор отдел Студенти
petrova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 80 05 195
София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб. 232

Бакалаври – специалности Европеистика, Публична администрация и Културология
Магистърските програми в специалности Културология, Европеистика и Публична администрация, както и: Организационно поведение и консултиране на организацията и Организационна психология и кроскултурен мениджмънт, Трудова и организационна психология

Инспектори учебна дейност по специалности

Специалност „Библиотечно-информационни науки“
Специалност „Публични информационни системи“

Мария Богданова
bogdanova@phls.uni-sofia.bg

Весела Цокева, завеждащ филиална библиотека
vcokeva@phls.uni-sofia.bg

тел. (02) 870 42 36
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 413


Специалност „Културология“
Ангелина Чипева
chipeva@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 801 30 00
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, блок 1, етаж 4, каб. 408


Специалност „Европеистика“ и „Реторика“
Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 873 97 96 (факс)
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 129


Специалност „Психология“
Левена Езекиева
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 84 76
Адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, етаж 3, каб. 60


Специалност „Политология“
Бека Натан
natan@phls.uni-sofia.bg
тел./факс: (02) 870 11 93;
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 302


Специалност „Публична администрация“
Анна Иванова
anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел./факс: (02) 971 51 84;
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 110


Специалност „Социология“
Антоанета Димитрова
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
тел.: (02) 870 62 60
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 402


Специалност „Философия“
Специалност „Философия на английски език“

Снежа Тилкиджиева
snezha.t@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 84 14
каб. 62

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 83 51
каб. 47


Адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, етаж 3, каб. 62 и 47


Администратори на електронни системи и сайт; системен администратор

Администратори на СУСИ и на уеб сайта на Философски факултет
Зорница Ангелова – zangelova@phls.uni-sofia.bg
Ваня Йосифова – v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

към СУСИ за преподаватели и служители >>>
към СУСИ за студенти и докторанти >>>


Администратори на системата за електронно обучение e-learn (Мудъл):

Весела Цокева – elearn@phls.uni-sofia.bg
Антоанета Димитрова – dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
към системата за електронно обучение >>>


Системен администратор на Философски факултет
Красимир Димитров
krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 80 05 111, вътр. 222

Контакти администрация Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15

Централа: (02) 9308 200 Факс: (02) 9460 255
Уеб сайт: https://www.uni-sofia.bg

Административна структура и контакти:

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.