Мобилности

Философският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по традиция е един от най-активните участници в международния преподавателски и студентски обмен, осъществяван в рамките на Програма Еразъм+. Всеки семестър внушителен брой преподаватели и студенти от Философския факултет изнасят лекции или се обучават в десетки програмни и партньорски университети в Европа и по света. По такъв начин се създават възможности за разширяване и обогатяване на знанията и квалификацията, за създаване на научни и експертни контакти, за проникване в нови области на знание, за усвояване на нови теоретични, методологически и практически подходи.

Можете да се запознаете с възможностите, предоставяни по Програма Еразъм+, на съответния сайт на Софийския университет: erasmus.uni-sofia.bg

На същия сайт следете за обявяването на конкурси за преподавателска мобилност в партньорски държави и за студентска мобилност в програмни и партньорски държави. Моля, имайте предвид сроковете, изискванията и необходимите документи за кандидатстване, посочени в обявите за конкурси.

Еразъм+ за студенти

Програма ЕРАЗЪМ+ дава възможност на студенти от висши училища да прекарат период на обучение от 3 до 10 месеца в друга европейска страна - участничка в програмата.

Еразъм+ за студенти - практики

Програма Еразъм+ предлага и възможности за практика на студентите. Вижте повече тук:

Еразъм+ за преподаватели

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители на СУ “Св. Климент Охридски” във висши учебни заведения, както в програмни, така и в партниращи страни.

Отдел Международно сътрудничество - координатори

За повече информация относно условията, документацията, графика и отчитането на мобилността, можете да се обърнете към координаторите по видове мобилност и по държави от Отдел „Международно сътрудничество“ на Софийския университет. Вижте тук:

За повече информация относно избора на дисциплини и признаването на кредити, както и по други научни и академични въпроси, можете да се обърнете към факултетния координатор за Философския факултет и катедрените координатори.

  • Контакти Еразъм+ координатори във Философски факултет:
  • доц. Борис Попиванов | bpopivanov@phls.uni-sofia.bgФакултетен координатор Еразъм+
  • доц. Илко Пенелов | ipenelov@phls.uni-sofia.bgКатедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика“
  • доц. Даниел Петров | daniellp@phls.uni-sofia.bgСпециалност "Психология"
  • гл. ас. Борис Костов | bkkostov@phls.uni-sofia.bgКатедра "Политология"
  • гл.ас. Иво Страхилов | i.strahilov@phls.uni-sofia.bg Катедра "История и теория на културата"
  • гл. ас. Антоанета Гетова | aggetova@phls.uni-sofia.bgКатедра "Социология"
  • гл. ас. Дарин Дросев | drossev@phls.uni-sofia.bgСпециалност "Философия"
  • гл. ас. Даниела Дечева | daniela.decheva@gmail.comКатедра Европеистика
  • доц. Албена Танева | taneva@phls.uni-sofia.bgКатедра "Публична администрация"
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.