Докторска програма „Социология“

 • Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
 • Срок и форма на обучение: 3 години (редовна), 4 години (задочна) и 3 години (самостоятелна подготовка)
 • Образователна и научна степен "доктор"
 • Език на обучение: български език

Докторската програма по социология предоставя възможност за провеждане на научно и/или научно-приложно емпирично изследване по различни значими за обществото и науката теми и проблеми от съвременността и/или историята. Кандидат-докторантът сам избира темата на дисертационното изследване и разработва проект, представянето му. Успешно преминалите през конкурсна процедура кандидат-докторанти получават финансиране под формата на държавна стипендия (само за редовна форма на обучение). Докторантското изследване може да бъде проведено за три календарни години в редовна форма на обучение, както и в задочна (четири години) или самостоятелна форма (за три години). Докторската програма е насочена към всеки, изкушен от любопитство и от желание да допринесе за напредъка и развитието на социалната теория и практика в различни области от живота, чрез провеждане на емпирично изследване, както и за развитието си като изследовател и преподавател в областта на социалните науки.

Кандидатстване

Докторската програма по социология приема кандидати два пъти годишно – през периодите септември-октомври и март-април. Приемът на редовни и задочни докторанти се обявява на сайта на Софийски университет.

Кандидатстването се извършва на три етапа:

 • 1 етап: подаване на заявление и пакет с документи. При кандидатстване в програмата към стандартния комплект документи кандидатите предоставят допълнително СV, мотивационно писмо и писмена научна работа. 
 • 2 етап: писмено разработване на изследователски проект;
 • 3 етап: устно представяне и защита на предложения изследователски проект (провежда се, ако на 2 етап проектът е бил оценен с оценка по-висока от много добър 4,5.)

Успешно издържалите конкурса кандидати получават право да започнат изпълнението на проектите си, както и да получат адекватно спрямо темата им обучение и ресурси.

За кандидатите, желаещи да проведат дисертационно изследване, но колебаещи се в избора на тема и проблем, специалност „Социология“ е изготвила примерни тематични програми. Те имат за цел само да ориентират кандидатите относно теми, по които работят изследователи от специалността, но не и да изискват дисертационното изследване да бъде обвързано с тях. На разположение на кандидатите са и примерни насоки, как да бъде структуриран изследователския проект.

Допълнителни документи при кандидатстване, примерни тематични програми и насоки за структура на изследователски проект

Провеждане на докторантско изследване и обучение

Докторантското изследване и обучение се осъществяват според учебния план на докторската програма, който е съобразен с различните форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Планът е съобразен с разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав, както и с правилника за приложение на този закон, приет от Софийски университет (виж ТУК…►). Сред най-важните дейности, включени в този план са подготовката на докторантски минимум, участието в докторантските семинари на специалността, атестирането и отчисляването на докторанти, както и други съпътстващи провеждането на изследването дейности. Катедра „Социология“ е приела Регламент на докторантурите, в който тези дейности са описани подробно.

 • Регламент на докторантурите
 • Учебен план за редовна и задочна форма на обучение
 • Учебен план за самостоятелна форма на обучение
 • Индивидуален отчет на докторант
 • Междинен отчет на докторант

Успешно защитени дисертационни проекти

През последните пет години в докторската програма по Социология успешно бяха защитени над двадесет докторски дисертации:

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.