Политология

магистърски програми

В магистърските програми на специалност „Политология“ се обучават студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен по различни програми от български и чуждестранни университети и висши училища. Разработването им се базира на такива характеристики на образователния процес като интерактивност, гъвкавост, прагматизъм и приложение на новите информационни и комуникационни технологии и изразява стремежа на специалността да отговори по най-пълен начин на изискванията на Болонския процес. Тяхната философия се крепи на няколко основни принципа:

  • максимална изборност на дисциплини, в резултат на което студентите могат да изградят собствения си магистърски профил;
  • специализация в дадена област, в резултат на което студентите могат да надградят знанията си придобити в рамките на предходното си образование;
  • достатъчно широка подготовка, която да гарантира на завършилите висока адаптивност към динамичните изисквания на пазара на труда и успешен трансфер от един негов сектор към друг.​

Курсът на обучение завършва с разработване и публична защита на магистърска теза по тема предварително одобрена на заседание на Съвета на катедра „Политология“. Защитата се провежда два пъти в две сесии: през март и юли.

„Международни отношения и проблеми на сигурността“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна, задочна
Ръководител: доц. д-р Стойчо Стойчев | spstoychev@phls.uni-sofia.bg; stoycho@stoychev.eu
Координатор: Бека Натан | natan@phls.uni-sofia.bg
Телефон: тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11

„Политически мениджмънт и консултиране“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител:
доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева | burudzhiev@phls.uni-sofia.bg; tburudjieva@gmail.com
доц. д-р Борис Петров Попиванов | bpopivanov@phls.uni-sofia.bg; boris.popivanov@gmail.com
Координатор: Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
Телефон: тел.: (+359 2) 870 62 60

„Политика за национална сигурност“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/ задочна
Ръководител: доц. д-р Стойчо Стойчев | spstoychev@phls.uni-sofia.bg; stoycho@stoychev.eu
Координатор: Бека Натан | natan@phls.uni-sofia.bg
Телефон: тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11

„Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: дистанционна
Ръководител: доц. д-р Искрен Иванов i_ivanov@phls.uni-sofia.bg

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.